SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja prodajno spletne strani: lokalnojezakon.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP) in Zakonom o elektronskem poslovanje na trgu (ZEPT) ter mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

Prodajno spletna stan : lokalnojezakon.si je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku. Upravlja ga Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje s partnerji v projektu, v nadaljevanju upravitelj. Uporabnik je oseba, ki uporablja sistem, torej kupec v prodajno spletni strani. Ponudnik je oseba, ki ponuja svoje izdelke, storitve na prodajno spletni strani.

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje prodajno spletne strani: lokalnojezakon.si, pravice uporabnika ter poslovni odnos med upraviteljem, ponudnikom in uporabnikom/kupcem. Vsebine, ki so dostopne uporabnikom in ponudnikom te spletne strani, so stvaritve, varovane kot avtorska dela v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, 21/1995 in spr.) in drugimi veljavnimi predpisi. Imetnik avtorskih in morebitnih drugih pravic na navedenih avtorskih delih je Andragoški zavod Ljudska univerza s partnerji v projektu.

Brez izrecnega pisnega dovoljenja Andragoškega zavoda Ljudske univerze Velenje in partnerjev v projektu uporabnikom in ponudnikom prodajno spletne strani ni dovoljeno nikakršno reproduciranje, distribuiranje, prenašanje, predvajanje, prikazovanje ali drugačna javna priobčitev avtorskih del, vsebovanih na tej prodajno spletni strani.

CENE

Vse cene izdelkov so prikazane razvidno, v vseh podanih cenah artiklov je DDV že vštet. Ponudnik si pridržuje pravico do dnevnih sprememb cen, razen če ni drugače navedeno.

Cene veljajo v primeru plačila po navedenih načinih plačila, pod navedenimi pogoji.

IZDELKI IN FOTOGRAFIJE

Ponudba izdelkov se zaradi narave poslovanja preko spleta ažurira in spreminja pogosto ter hitro. Upravljalec in ponudnik si za predstavitev osnovnih značilnosti prodajnih izdelkov, ki so navedene na embalaži izdelka, prizadeva zagotoviti jasne in popolne informacije.

Izdelki se nenehno spreminjajo, tako da se vsebina in sestavine izdelka lahko spremeni. Na prodajno spletni strani si prizadevamo, da so informacije o izdelkih čim bolj natančne in se ves čas osvežujejo. Lahko se zgodi, da se nekatere obvezne informacije, kot so poreklo, seznam sestavin, naziv nosilca dejavnosti in druge informacije, občasno spremenijo. Na izdelku, ki ga boste prejeli, so navedeni vsi obvezni podatki. Priporočamo vam, da pred uporabo oz. uživanjem izdelka vedno skrbno preberete informacije, ki jih na embalaži izdelka ali etiketi z deklaracijo zagotavljajo proizvajalci izdelkov.

Ta informacija je na voljo le za osebno uporabo. Informacije o izdelkih so na voljo le za osebno uporabo in se ne smejo razmnoževati in koristiti na kakršenkoli način brez predhodnega soglasja upravljalca spletne strani. Upravljalec si pridržuje pravico do vsebinskih in drugih sprememb na prodajno spletni strani brez predhodnega obveščanja.

Vse fotografije so zgolj simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Upravljalec ne sprejema odgovornosti za morebitne razlike med izdelki in prikaza na prodajno spletni strani. Možne so tekstovne napake in zanje upravljalec ne prevzema odgovornosti, kar pa ne vpliva na zakonske pravice ponudnika in uporabnika.

POSTOPEK NAKUPA

Uporabnik izbere vrsto ter količino izdelka pri določenem ponudniku. Se s telefonskim pogovorom  ali osebnim obiskom dogovori za nakup. Pred osebnim obiskom je prav, da se preveri ali še ima ponudnik takšno količino in ceno izdelka kot jo uporabnik želi. Naročene izdelke uporabnik prevzame pri ponudniku ter se pri njem izvede tudi plačilo.

Opis izdelkov na prodajno spletni strani lokalnojezakon.si je zgolj informativne narave in ni bil potrjen s strani Evropskega inštituta za varnost hrane (EFSA).

NAČIN PLAČILA

Uporabnik se glede samega plačila dogovori z ponudnikom, ko osebno prevzame izdelke.

DOSTAVA

Z dostavo za te izdelke se osebno dogovoriš z ponudnikom, prevzem izdelkov je pri ponudniku in se o natančnem času in kraju dogovorita ponudnik in uporabnik.

Uporabnik se za prevzem izdelkov dogovori z ponudnikom in skupaj določita čas prevzema blaga.

PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA, VRAČILO BLAGA, VRAČILO PLAČILA

Odstop uporabnika od naročila brez posebnega razloga se obravnava v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (za fizične osebe) oz. v skladu z Obligacijskim zakonikom (za pravne osebe).

Uporabnik preveri količino in kakovost naročenega blaga takoj ob prevzemu. V kolikor ugotovi, da blago ni prejeto pod dogovorjenimi pogoji, ima pravico, da blaga ne prevzame. Kasnejše vrnitve blaga niso možne.

Uporabnik ima pravico zahtevati, da ponudnik:

  • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
  • vrne znesek, ki ga je uporabnik plačal za blago z napako ali
  • blago z napako zamenja z novim.

Zamenjava blaga ali vračilo denarja se lahko izvrši neposredno na licu mesta, ob prevzemu blaga.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Zavezujemo se k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov ponudnika in uporabnika Podatkov o ponudniku in uporabniku v nobenem primeru ne bomo predali nepooblaščenim oz. tretjim osebam.

V kolikor želi ponudnik in uporabnik svoje podatke urediti ali izbrisati iz našega seznama nam to lahko sporoči na e-poštni naslov: csunazarje@lu-velenje.si ali nam pošlje pisni zahtevek preko pošte na naslov: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje.

PRITOŽBE IN SPORI

Vse spore, ki ne bodo rešeni med pogodbenima strankama, bo reševalo pristojno sodišče v Velenju.

Splošni pogoji poslovanja prodajno spletne strani pričnejo veljati z dnem 22.9.2019.

POHVALE IN PRITOŽBE

Svoje mnenje ali pripombe lahko uporabnik posreduje po elektronski pošti na info@lu-velenje.sii ali nas pokličite na 03/ 839 02 60.

Upravljalec bo vsako pripombo in mnenje posameznega kupca skrbno preučil in posredoval odgovor v roku osem delovnih dni.